Spolupráca s Windesheim University pokračuje

V dňoch 1. až 4. mája 2017 nás opäť navštívila dvadsaťčlenná skupina holandských študentov z Windesheim University. Budúci učitelia primárneho vzdelávania, matematiky a histórie boli ako každý rok zvedaví na to, ako funguje náš vzdelávací systém a čo ponúka vysokoškolské štúdium na UMB ich rovesníkom. Ako je povahe mladých ľudí vlastné, ochutnali aj čaro študentského života, navštívili krásne zákutia nášho mesta a privoňali aj slovenskej prírode. Tešíme sa, že odchádzali domov plní zážitkov a dojmov, aby odovzdali skúsenosť svojim mladším spolužiakom, ktorí nás navštívia znovu v máji budúceho roka.

Našich hostí privítalo slnečné počasie, a tak im bystrické námestie predstavilo to, čo turisti na našom meste milujú. Terasy plné spokojných ľudí, dobre chladené slovenské pivo a všetko, čo robí toto miesto výnimočným. Druhý deň ich pred dažďom zachránili priestory Pedagogickej fakulty, kde prebiehali plánované diskusie medzi slovenskými a holandskými študentmi. Teší nás, že tento bod programu nielenže spojil v dialógu dve kultúry, ale vytvoril aj priestor pre dialóg medzi študentmi našej univerzity. V diskusii sa stretli študenti učiteľského i neučiteľského smeru histórie, učiteľstva matematiky a prirodzene študenti a študentky študijných programov primárneho a predprimárneho vzdelávania. Zaujímavé otázky, užitočné odpovede, inšpirujúce pohľady....To všetko pomohlo budúcim učiteľom vnímať svoju profesiu v širšom kontexte. Po každej práci má nasledovať oddych a inak tomu nebolo ani v tento deň. Popoludnie bolo venované prehliadke mesta so sympatickým sprievodom našich študentov, ktorí si vďaka tejto aktivite mohli preveriť svoje jazykové zručnosti nadobudnuté v predmete Eurolingua. Hoci utorok sprevádzali mraky, podvečer sa rozostúpili, aby sme mohli našim hosťom ukázať aj malebné výhľady z Urpína. Cesta však nebola len o zdolávaní prevýšenia. Bola tiež cestou objavovania vlastnej schopnosti vnímať a prežívať prírodu, pri ktorej im pomáhala naša doktorandka Katka Száková, a to prostredníctvom zaujímavých didaktických aktivít. Únava na tvárach holandských priateľov v stredu ráno prezradila, že Banská Bystrica žije aj svoj nočný život. To však neovplyvnilo pracovný program tohto dňa. Počas neho naši partneri nazreli za brány bystrických základných škôl a strednej školy, aby videli ako prebiehajú hodiny matematiky, histórie či vyučovanie na prvom stupni základnej školy. Podvečer sa stretli v Centre nezávislej kultúry Záhrada, kde si vymieňali dojmy a konfrontovali videné z ich školskou realitou. Po spoločnej rozlúčkovej večeri si užili posledné hodiny v Banskej Bystrici, aby ráno vyrazili na svoju cestu do domovskej krajiny.

Po odznení podujatia prišla z Holandska pozitívna spätná väzba, čo organizátorov podujatia – členov Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky, mimoriadne teší. Spokojnosť hostí je prísľubom prehlbujúcej sa spolupráce s Windesheim University, ktorá (ako veríme) raz vyústi do účasti na spoločnom výskumnom či rozvojovom projekte. Za úspech celej akcie chceme touto cestou poďakovať vedeniu Katedry histórie FF UMB a Katedry matematiky FPV UMB za spoluprácu pri organizácii študentskej diskusie, vedeniu základnej školy Škola u Filipa a Narnia, ako i vedeniu Gymnázia JTG za to, že nám umožnili ukázať realitu školskej praxe. V neposlednom rade ďakujeme všetkým študentom a študentkám, ktoré sa podujatia zúčastnili. Špeciálna vďaka patrí doktorandkám študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika za pomoc pri organizácii tejto akcie a milým žiakom a žiačkam základných škôl a gymnázia, ktoré našich hostí sprevádzali.

Mgr. Eva Cvitkovičová
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
Katedra  elementárnej a predškolskej pedagogiky
Pedagogická fakulta UMB