Prvý STAFF WEEK na UMB

V dňoch 4. až 7. septembra 2017 sa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici po prvýkrát konal Staff Week v rámci mobility jednotlivcov programu Erasmus+ KA103. Na pôde našej univerzity sa stretlo 16 účastníkov z Poľska, Nemecka, Francúzska, Talianska a Španielska.
Program začal v utorok predstavením univerzity. Účastníkov krátko privítal prorektor, zastupujúci prorektorku pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB, doc. Ing. Marek Drímal, PhD.
Štvrtok 07. septembra 2017 navštívili účastníci Staff Weeku jednotlivé fakulty, ktoré si sami vybrali. Našu Pedagogickú fakultu navštívili 4 jednotlivci z Nemecka – Julia Kern a Mareike Schmidt z University of Kassel, Martin Ullrich z University of Leipzig a Udo Renner z HfWU Nuertingen-Geislingen University. Účastníkov na našej fakulte privítala prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu PF UMB doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., ktorá predstavila našu fakultu a jej študijnú ponuku. Kolegyne z Centra edukačného výskumu Ing. Alena Tomengová, PhD. a PhDr. Martina Lacková predstavili svoje oddelenie a jeho fungovanie. Program na našej fakulte sme im spestrili skladbami, ktoré zahral KOMORNÝ ORCHESTER MLADOSŤ pod vedením Mgr. Pavla Martinku, PhD. z Katedry hudobnej kultúry PF UMB. Návštevníci si prezreli na Katedre výtvarnej kultúry PF UMB absolventské práce našich študentov, kde ich odprezentovala Eva Hnátová, akad.mal, ArtD. a tiež nazreli do Študentského domova 5, kde sa naši študenti či zahraniční hostia zvyknú ubytovať. Veľmi ocenili, že máme v areáli súkromnú základnú školu, do ktorej sme ich tiež zobrali. Spolu so zriaďovateľom školy Ing. Jurajom Droppom si pozreli priestory či nahliadli do netradičného vyučovacieho procesu.
Program Staff Weeku skončil večerou s rektorom Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD. v hoteli Národný dom, kde sme sa všetci spoločne mali možnosť porozprávať a pozrieť si vystúpenie UNIVERZITNÉHO FOLKLÓRNEHO SÚBORU MLADOSŤ pod vedením doktora Martina Urbana, z Katedry hudobnej kultúry PF UMB.
Všetkým zúčastneným, ktorí doplnili, či spestrili program Staff Weeku na Pedagogickej fakulte UMB úprimne ďakujeme!


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová