Podpora autenticity

Pre končiacich doktorandov (3. ročník) pripravila prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc. kurz so zameraním na podporu autonómie v rozhodovaní, správaní, bytí...