Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela sa stala historicky prvou Vnímavou školou na Slovensku

Je zmysluplné prinášať študentom a študentkám prostredníctvom reálnych príbehov poznanie, že náš svet nie je čierno-biely. Tieto príbehy umožňujú sprístupňovať témy ako tolerancia, rozmanitosť, inakosť a podnecujú diskusiu mladých ľudí. Tento semester sme sa pokúsili inovovať predmet Sociálna práca s minoritami, v ktorom študenti a študentky mali možnosť zúčastniť sa vzdelávacieho modulu 4vé akadémie "Cez skúsenosť k poznaniu“ (realizuje Eduma n. o.)  Výsledkom bolo, že na Stretnutí vnímavých (14.12.2017) ocenili Vnímavú školu a Vnímavú firmu spolu s výnimočne Vnímavými projektmi. Historicky prvou Vnímavou školou sa stala Pedagogická fakulta, najmä Katedra sociálnej práce, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá už druhý rok výrazne mení filozofiu prístupu vzdelávania svojich študentov. Posilňuje ich postoje a formuje kritické myslenie, inovuje vzdelávanie a podporuje  študentov v porozumení zraniteľných skupín a eliminácie extrémizmu medzi mladými ľuďmi. Katedra sociálnej práce ešte v roku 2016 spracovala stratégiu, prostredníctvom ktorej zaviedla storytelling a prácu s príbehmi do samotného vzdelávania a prípravy študentov na prax. Tento rok 22 študentov magisterského štúdia absolvovalo 4vé akadémiu ako súčasť vzdelávania, ktorí sa venovali témam inklúzie, búrania stereotypov a predsudkov či eliminácii extrémizmu voči ľuďom zo zraniteľných skupín. Certifikát výnimočne Vnímavý projekt v kategórii študenti si prevzala Bc. Lucia Zacharová za projekt Ako vidíme nevidiacich od Petry Rímešovej z VÚB. „Oceňujeme, že sa mladí ľudia zapojili do projektu budovania vnímavej spoločnosti. Rozhodli sme sa oceniť prácu, v ktorej si autorka uvedomuje vlastné predsudky a otvorene sa k nim priznáva. Nie je ľahké hovoriť o vlastných skúsenostiach so zdravotne znevýhodnenými spoluobčanmi, najmä ak sa spájajú s predsudkami voči nim,“ povedala Elena Kohútiková, členka správnej rady Nadácie VÚB. Nad Stretnutím vnímavých prevzal záštitu aj slovenský prezident Andrej Kiska a verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.