Odovzdanie dekrétu dekanovi Pedagogickej fakulty UMB

Dňa 15. marca 2017 sa na zasadnutí Kolégia dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo odovzdanie dekrétu rektorom UMB doc. Ing. Vladimírom Hiadlovským, PhD., novému pánovi dekanovi doc. PaedDr. Štefanovi Porubskému, PhD., s účinnosťou od 1. apríla 2017.

Dekanovi fakulty želáme vo volebnom období r. 2017 - 2021 veľa pracovných úspechov.