Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Novoročný koncert

Dňa 18. januára 2017 sa v Kostole sv. Michala Archanjela uskutočnil novoročný koncert speváckeho zboru Mladosť pri Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod vedením prof. PaedDr. Milana Pazúrika, CSc. Jedná sa už o siedmy ročník tohto milého podujatia. Koncert už obyvatelia Banskobystrického sídliska Fončorda poznajú a opätovne v hojnom počte prichádzajú vypočuť si krásne melódie pripomínajúce Vianočný čas.

V podaní Univerzitného speváckeho zboru Mladosť odzneli piesne:
Spev z východného obradu – Divnaja novina, Živite ľudije, Nová radosť stala
Georg Fridrich Händel – Benedicat vobis
Ján Kučera, arr. – Angelus pastoribus
Mykola Leontovitch – Carol of the Bells
Matúš Šimko – Agnus Dei in Missa pastoralis
Ján Egry / VI. Gajdoš – Sanctus in Missa pastoralis in F, výber z cyklu
Giuliu Caccini – Ave Maria, pre zbor, flautu a klavír
Henryk Jan Botor – Misericardieas Domini (žalm – Milosrdenstvo Pánovo je ospevované vo večnosti)
Jammes Moor – Spirit of God
Zdenko Mikula, arr. – Daj Boh šťastia

Na klavíri hrali: Anna Burdová, Ivana Chrapková
Flauta: Lucia Švarbová
Dirigoval a program zostavil: prof. PaedDr. Milana Pazúrika, CSc.

 

Účinkujúci hostia koncertu:

Detský spevácky zbor Felix pri ZUŠ Heľpa

Dievčenský spevácky zbor Zvončeky pri ZUŠ Veľký Krtíš

Martin Vetrák – je žiakom Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici. V roku 2015 sa stal Víťazom a absolútnym víťazom celoslovenskej súťaže Konzervatórií v Bratislave. Spolupracuje s Tanečným orchestrom Valaská a tiež aj so skupinou Big Band z Nitry. Naposledy sa stal finalistom v televíznej show Česko Slovensko má talent.

Zuzana Uhríková – je absolventkou Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB v odbore Slovenský jazyk a hudobná výchova a Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici.  V roku 2016 obhájila dizertačnú prácu a získala titul PhD. V súčasnosti pracuje v Základnej umeleckej škole v Brezne. Je členkou vokálneho zoskupenia OTO VOCE v Banskej Bystrici.

Izabela Mišiaková Bayerová – sólistka a dirigentka Dievčenského speváceho zboru Zvončeky pri ZUŠ Veľký Krtíš. Je externou študentkou v bakalárskom štúdiu Katedry hudobnej kultúry Pedagogicej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Vďaka za tento pekný kultúrny zážitok!