Mladosť Bystričanom

Kultúrny program pri príležitosti 55. výročia založenia Univerzitného folklórneho súboru Mladosť študenti predviedli na námestí SNP v Banskej Bystrici a v aule Beliana Univerzity Mateja Bela.