Medzinárodný deň sociálnej práce 2017

15. marec - svetový deň sociálnej práce si pripomíname od roku 2007 na podnet Medzinárodnej federácie sociálnych pracovníkov (IFSW). Tento deň poukazuje na zmysel sociálnej práce ako plnohodnotnej profesie a zdôrazňuje jej spoločenský význam na inštitucionálnej, regionálnej a národnej úrovni, informuje o význame sociálnej práce pre spoločnosť a obhajuje záujmy sociálnej práce v ekonomických a politických systémoch.

Na Katedre sociálnej práce PF UMB boli pri tejto príležitosti pripravené diskusie na zaujímavé témy:

Diskusiu „Umenie vo väzení“ rozvinul pozvaný hosť Mgr. Peter Trepáč (Ústav výkonu trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici), ktorý sa podelil o svoje skúsenosti s využívaním arteterapie v ústave na výkon trestu odňatia slobody s odsúdenými s poruchou osobnosti alebo inými závažnými psychickými problémami vyžadujúcimi špecifické zaobchádzanie.

Druhou pozvanou bola viedla Z. Szaboóvá, koordinátorka vzdelávania z Centra komunitného organizovania. Centrum podporuje komunitný rozvoj a aktívnu participáciu občanov v procese verejného rozhodovania.

Radoslav Sloboda, riaditeľ Sokratovho inštitútu rozprával o vzdelávaní sociálnych lídrov a líderky pre 21. storočie. Prostredníctvom workshopov učia zručnostiam aj vedomostiam, ktoré nie sú zastúpené v štandardnom univerzitnom štúdiu. Jednotlivé workshopy sú vedené špičkovými slovenskými a zahraničnými lektormi. Prinášame témy ako: vízia a sebarozvoj, občianska angažovanosť, práca s médiami, alternatívne ekonomické systémy, účasť verejnosti v slovenskom právnom systéme, globálne vzdelávanie, medzikultúrna facilitácia či európska divočina.“

V prednáške Aj ja môžem dať STOP obchodovaniu s ľuďmi predstavil PhDr. Marek Stachoň PhD., problém obchodovania s ľuďmi v súčasných spoločenských podmienkach, vybrané zdokumentované príbehy obetí, ako rozpoznať nástrahy vedúce k zobchodovaniu človeka, v neposlednom rade, ako a kde sa dá pomôcť takým obetiam.