Medzinárodná vedecká konferencia - Prevencia agresie v kontexte mentálneho zdravia

Konferencia sa uskutočnila 21. – 22. septembra 2017 v Polyfunkčnom objekte Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici. Cieľom konferencie bolo zamerať pozornosť na aktuálny stav prejavov agresie v školách i mimoškolských zariadeniach a vyzvať odbornú verejnosť – učiteľov, psychológov, školských psychológov na aplikáciu poznatkov pozitívnej psychológie do našich škôl. Ide o zmenu nazerania  na súčasnú výchovu a vzdelávanie s orientáciou na mentálne zdravie všetkých účastníkov edukačného procesu.  Cieľom organizátorov bolo vytvorenie priestoru pre výmenu teoretických, praktických i empirických poznatkov a skúseností s perspektívou ich uplatnenia v zlepšení školskej klímy a kvality života ako celku. Súčasťou konferencie boli i workshopy pre učiteľov ZŠ s cieľom zvýšiť efektivitu riešenia zložitých edukačných situácií prostredníctvom aktívneho zážitkového učenia.