Ľudia z (edukačnej) praxe - Ako má škola učiť k zodpovednosti a k slobode?

Dňa 10. apríla 2017 sa na pôde Pedagogickej fakulty UMB uskutočnila diskusia s riaditeľkou populárneho alternatívneho berlínskeho gymnázia, ktorú organizoval v spolupráci s PF UMB Komenského inštitút, v rámci cyklu „Ľudia z edukačnej praxe“.

Riaditeľka gymnázia Margaret Rasfeld priblížila fungovanie a princípy alternatívnej školy Evangelishe Schule Berlin Zentrum. Žiakov škola vychováva tak, aby z nej do reálneho života vychádzali ľudia pripravení „učiť sa – poznávať, spoločne žiť, konať a byť“.

Počas svojej návštevy na Slovensku bola okrem iného aj hosťom relácie Trochu inak (od 25 minúty): https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11867/124504#1449