Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Krasokreslenie alebo kreslenie hrou

Krasokreslenie - výstava na Katedre výtvarnej kultúry sa realizovala ako výstup z tvorivých dielní - Vianočné otvorené ateliéri 2016. Obrazy vznikli pod vedením akademickej maliarky Evy Hnatovej, ArtD., použitím netradičných kresliarskych nástrojov a procesov, ako máte možnosť vidieť na fotografiách.