Konferencia Sociálna práca v oblasti domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi

Konferencia Sociálna práca v oblasti domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi sa uskutočnila dňa 21. marca 2017 na Katedre sociálne práce Pedagogickej fakulty UMB, za účasti medzinárodných hostí. Témy sa týkali rodovej spravodlivosti, rizikových faktorov v prípadoch domáceho násilia, znaleckého posudzovania domáceho násilia v kontexte poručenských sporov o deti, koordinovanej intervencie v prípadoch násilia na ženách a mnohých iných. Účastníci sa mohli oboznámiť s činnosťou a princípmi fungovania Národnej linky pre ženy.