Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Konferencia Pedagogickí hrdinovia

Dňa 22. marca 2017 mali účastníci konverencie Pedagogickí hrdinovia možnosť stretnúť zaujímavých ľudí a inšpirovať sa ako posilniť rolu učiteľa, zvládnuť svoje vyhorenie, priniesť do tried dialóg, učiť zážitkom, pracovať so svojou mocou, objaviť svoju vlastnú víziu... Konferenciu zorganizoval Komenského inštitút v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.