KONCERT UKO MLADOSŤ, Evanjelický av. chrám Boží na Sliači

Pri príležitosti 500.výročia reformácie sa uskutočnil 26. 10. 2017 v  Evanjelickom av. chráme  Božom na Sliači koncert univerzitného komorného orcherstra MLADOSŤ.