Katedra hudobnej kultúry na Radvanskom jarmoku

360. ročník Radvanského jarmoku túto jeseň programovo obohatili reprezentačné umelecké telesá Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Premiérový koncert Univerzitného komorného orchestra pod názvom Mvsica temporis antiqvi - stará slovenská hudba v novom šate, pod autorským a umeleckým vedením Mgr. Pavla Martinku, PhD., otvorili slávnostné programy 360. ročníka Radvanského jarmoku 8. septembra 2017 na námestí SNP v Banskej Bystrici. Univerzitný folklórny súbor Mladosť bol súčasťou programu Radvanský v premenách, kde práve spojenie komorného orchestra a tanečného súboru prinieslo netradičný umelecký rozmer a zážitok. Réžiu a dramaturgiu programov Mvsica temporis antiqvi, otvárací ceremoniál s názvom V premenách času a Radvanský v premenách pripravil Mgr. art. Martin Urban, PhD., člen pedagogického a umeleckého tímu Katedry hudobnej kultúry PF UMB.