Deň učiteľov

Pri príležitosti oslavy Dňa učiteľov sa dňa 23. marca 2017 pracovníci Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zúčastnili  divadelného predstavenia s názvom Mocad(r)ámy v Bábkovom divadle na rázcestí.

Inscenácia je zložená z príbehov, v ktorých ženy hovoria o ich autentickej skúsenosti so svetom okolo nich, o sklamaniach a radostiach, o hneve a bezmocnosti voči tichej moci okolnosti. Mocad(r)ámy dávajú príležitosť porovnať problémy mladých žien v koži S  a zrelé ženy v kožiach M, L a XXL.

Pán prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc., toho času dekan Pedagogickej fakulty UMB po predstavení predniesol ďakovnú reč.