Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Deň otvorených dverí, II. etapa

V piatok 10. 2. 2017 a v sobotu 11. 2. 2017 sa na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konal Deň otvorených dverí pre uchádzačov o štúdium. Zástupcovia katedier podrobne informovali o možnostiach štúdia a uplatnení absolventov. Návštevníci mohli nahliadnuť aj na prebiehajúce prednášky či semináre. Katedra hudobnej kultúry spolu so študentami pripravila príjemný, dobrou náladou nabitý hudobný program, za ktorý im aj touto cestou srdečne ďakujeme.