Budúci učitelia pre dnešný svet – konferencia o tom, ako učiť pre budúcnosť

Na konferencii, ktorá sa uskutočnila 23. marca 2017, hlavný rečník doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD., rozprával o stratégiách, ktoré majú potenciál zlepšovať slovenské školstvo.

V panelovej diskusii s  Mgr. Petrou Fridrichovou, PhD. účastníci hľadali odpoveď na otázku, či sú vysoké školy schopné pri príprave budúcich učiteľov reagovať na rýchlo sa meniaci svet. Úloha učiteľa sa pod vplyvom zmien súčasnej doby (zrýchľovanie a zmenšovanie sveta, prístup k informáciám a technológiám) výrazne mení. V panelovej diskusii sa pozerali na túto tému z rôznych perspektív – z pohľadu vysokoškolskej pedagogičky, študenta, odborníka na vzdelávanie, ktorý pôsobí mimo akademickej sféry i učiteľky z praxe.

Kritické myslenie, pedagogické zručnosti či mediálna gramotnosť – to sú témy, o ktorých sa tiež diskutovalo.

Zdroj: www.globalnevzdelanie.sk

Foto: Človek v ohrození Slovenská republika