Akadémia európskeho seniora 2017

V dňoch 2.10 – 26.10.2017 sa v Banskej Bystrici konala „Akadémia európskeho seniora 2017“. Na tomto podujatí sa podieľala aj Univerzita Mateja Bela.

Šieste podujatie, ktoré sa realizovalo 10. 10. 2017 v Robotníckom dome pod názvom ARTETERAPIA, zabezpečovala Katedra sociálnej práce v spolupráci s mestom Banská Bystrica. Arteterapeutického workshopu sa zúčastnilo spolu 25 seniorov a senioriek, s ktorými sme realizovali metódu "Ťažkého stromu" (autorka: prof. Jaroslava Šicková - Fabrici). Cieľom tejto metódy bolo hľadanie nového pohľadu na daný problém. Prostredníctvom umeleckých prejavov seniori a seniorky vyjadrili svoje pocity a nálady. Pomocou aktívnej arteterapie sa nám podarilo využiť umenie ako formu komunikácie a spojiť expresiu s reflexiou.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.