XIV. Ples Pedagogickej fakulty UMB

V piatok 12. februára 2016 sa v sále Gymnázia Andreja Sládkoviča uskutočnil XIV. Ples Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ples otvorila prodekanka PF UMB pre pedagogickú činnosť prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, PhD. Zúčastnili sa ho aj ďalší členovia vedenia PF UMB: Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., prodekanka pre vedu, výskum a umenie, doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD., prodekan pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, Ing. Michal Bartko, PhD., prodekan pre rozvoj a PhDr. Martina Straková, tajomníčka PF UMB. Svojou účasťou nás poctili aj kolegovia z iných fakúlt a Rektorátu UMB. Ozdobou plesu bola študentka PF UMB a úradujúca Miss Slovensko 2015 Lujza Straková. 
Program plesu pripravili študenti Katedry hudobnej kultúry PF UMB, Univerzitný folklórny súbor Mladosť pod vedením Mgr. art. Martina Urbana, PhD. a Komorný orchester Mladosť pod vedením Mgr. Pavla Martinku, PhD. Súbor sa predstavil aj nefolklórnym programom. Valčíkové predtancovanie otváralo ples, swingovú šou predviedol sólista a pedagóg súboru Matúš Druga spolu s hosťujúcou sólistkou baletu Štátnej opery Robertou Dínovou. Spolu s tanečníkmi Mladosti roztancovali všetkých hostí vo swingovej tanečnej škole. Podobnú chuťovku neskôr priniesla aj lektorka Univerzitného tanečného centra Andrea Simanová v dynamickej latinsko-americkej škole. Ako sólistka speváčka sa predviedla študentka Katedry hudobnej kultúry Silvia Martikánová, ktorá spolu s Komorným orchestrom uviedla cover verziu hitu Skyfall, v úprave doktorandky Mgr. art. Anny Burdovej. Moderátori  a zabávači plesu, študenti herectva na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, David Szöke a Štefan Pálfi, ktorý je aj výborným hudobníkom, zabávali hostí celú noc. Silvia Martikánová za sprievodu Števa Pálfiho, predviedla skvelý spevácky výkon, výberom svetového popového repertoáru. Tak sa mohli hostia XIV. Plesu Pedagogickej fakulty zabaviť pri pestrej palete rôznych žánrov a to všetko vďaka dispozíciám vlastných umelcov, ktorí dlhodobo reprezentujú UMB. Súťaž o najkrajšie šaty a pestrá tombola  boli súčasťou programu. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli. Vážime si Vašu podporu.
Ples PF UMB získal aj charitatívny rozmer, keďže organizátori plesu z radov študentov Katedry sociálnej práce PF UMB podporili po plese Dom núdznych v Banskej Bystrici. XIV. Ples Pedagogickej fakulty bol krásnou oslavou študentského umeleckého potenciálu. Samozrejme aj vďaka úžasnej organizačnej a osobnej zainteresovanosti organizátorov predovšetkým z radov študentov Katedry sociálnej práce PF UMB pod vedením Lucie Zacharovej, ako aj Nikoly Kmeťovej, Kataríny Fodorovej a ostatných členov organizačného tímu, priaznivcov, bývalých študentov, ako aj umeleckého vedenia, za čo všetkým patrí poďakovanie v mene vedenia PF UMB.


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová