Výstava D Profil 2016

D Profil bol výstavný projekt, ktorý má svoju tradíciu na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod vedením prof. PaedDr. Jaroslava Uhela, ArtD. Tento rok bol už siedmy ročník projektu. Cieľom tohto projektu je prezentácia aktuálnej výtvarnej tvorby doktorandov študijného odboru Didaktika výtvarného umenia v dennej a externej forme. Výstava je realizovaná v komunikačných priestoroch školy, čím je sprístupnená nielen študentom Pedagogickej fakulty UMB, ale aj jej návštevníkom. Výstava nám sprístupňuje diela vytvorené rôznymi médiami a technikami, čo vydvihuje individuálne spracovania jednotlivých tém každého z vystavujúcich doktorandov.


  Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Eva Hupková