Študentské paralely – výstava

V dňoch 15.11. 2016 – 14.12.2016 sa v krásnych priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnila výstava výtvarných prác študentov výtvarných katedier pedagogických fakúlt, pod názvom ŠTUDENTSKÉ PARALELY.  Na výstave je pomerne rozsiahlou kolekciou zastúpená aj Katedra výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela.  Výstava nadväzuje na podujatia z rokov 2014 a 2015 v Bratislave a v Nitre, ktoré boli celoslovenskou prezentáciou študentských prác v rámci ŠVOUČ (Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť) a organizovali ich KVV PF UK Bratislava a KVTV PF UKF v Nitre. Tohoročná prezentácia v Ružomberku nebola viazaná na ŠVOUČ, ale predstavovala študentské práce, ktoré vznikli pod vedením pedagógov v rámci vyučovacieho procesu. Každé podujatia podobného charakteru je vhodnou a prínosnou príležitosťou na vzájomné stretnutia, odbornú aj ľudskú diskusiu, porovnávanie prístupov a smerovania v rámci študijného programu. Vernisáž výstavy sa uskutočnila za účasti pedagógov z jednotlivých výtvarných katedier, dekana hosťujúcej PF KU Ružomberok a študentov.