Seminár pre študentov PF UMB

Dňa 28.04. 2016 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica v spolupráci s UMB organizovalo seminár pre študentov Pedagogickej fakulty UMB s názvom "Čo po vysokej škole? Ako uspieť na výberovom pohovore?

Na seminári sa študenti mohli dozvedieť: 
- ako napísať CV a žiadosť o zamestnanie
- ako naformulovať motivačný list
- ako uspieť na pohovore
- aké sú možnosti podpory ÚPSVaR

Viac informácii TU.


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová