Olympiáda techniky Plzeň 2016

Naše študentky Eliška Medveďová a Dominika Murínová z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky sa v dňoch 17.05. - 18.05.2016 zúčastnili pod gesciou PaedDr. Zlatice Huľovej, PhD. a PaedDr. Miroslavy Gašparovej, PhD. medzinárodnej súťaže študentských prác pod názvom "Olympiáda techniky Plzeň 2016", na ktorej uspeli a získali 1.miesto v kategórií didaktických prác (Didaktické 3D učebné pomôcky na poznávanie reálií Slovenska v ranej edukácii).
Toto umiestnenie z vysoko odborného a konkurenčného prostredia s medzinárodnou účasťou študentov z fakúlt a katedier matematiky, fyziky a technického vzdelávania z Grécka, Slovinska, Ruska, Srbska, Ukrajiny, Českej republiky a iných krajín, je pre našu fakultu veľkým úspechom. Ďakujeme.

Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová