Metodický seminár pre pedagógov zo vzdelávacích centier v krajinách západnej Európy a zámoria

27. októbra 2016 sa konal v Bratislave Metodický seminár pre pedagógov zo vzdelávacích centier v krajinách západnej Európy a zámoria.

Problematike zabezpečenia aktivít a pedagogického procesu vo vzdelávacích centrách západnej Európy a zámoria bolo venované 3. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Jeho súčasťou bol aj metodický seminár pre pedagógov zo vzdelávacích centier v krajinách západnej Európy a zámoria, ktorý viedli:

prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

prof. PaedDr. Alena Doušková, PhD.

Mgr. Ružena Čiliaková, PhD.

PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.

Mgr. Zuzana Kováčová, PhD.

Prezentované a realizované aktivity určené pre žiakov mladšieho školského a predškolského veku vychádzali z princípov zážitkového (skúsenostného) učenia, individualizácie, spolupráce a autokorekcie žiaka. Dominantnými činnosťami boli hra, skupinová práca a práca s autokorektívnymi kartami. Program zostavili odborníčky – vysokoškolské pedagogičky, z Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky,

Viac na: http://www.uszz.sk/sk/stranka/4207/sekcia-pre-zapadnu-europu-a-zamorie-komisie-pre-skolstvo-a-vzdelavanie-uszz-zasadala-v-bratislave

 Mgr. Ružena Čiliaková, PhD., Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky 


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová