Medzinárodná vedecká konferencia v Poľsku

V dňoch 24.10. - 25.10.2016 sa doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD. a PhDr. Peter Papšo, PhD. zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencie „W poszukiwaniu optymalnego modelu więziennictwa" na tému „Wielowymiarowość oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy penitencjarnej", ktorú organizoval Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová