Deň otvorených dverí november 2016

V stredu 9. 11. 2016 navštívili Pedagogickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici počas DOD uchádzači o štúdium. Katedry pripravili pre študentov stredných škôl zaujímavý program. Na chodbách to žilo hudbou, spevom a tancom. V ateliéroch si návštevníci mohli vyskúšať techniku fotogramu, pergamano, slepotlač a hru s vodovými farbami. Návštevníci sa dozvedeli všetky potrebné informácie o štúdiu na Pedagogickej fakulte UMB, o mimoškolských aktivitách, o možnostiach štúdia v zahraničí a mohli nahliadnuť aj na prebiehajúce prednášky či semináre. Pozreli si nielen priestory fakulty ale aj študentský domov.

Ing. Eva Hupková, referát marketingu a vzťahy s verejnosťou PF UMB


 Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová