Cenu z dielne UMB získali študentky PF UMB

V pondelok 4. marca 2016 bola slávnostne vyhodnotená súťaž Z dielne UMB. Výherkyňami sa stali študentky z Pedagogickej fakulty UMB. Ceny v dvoch katergóriách odovzdala prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. Štipendium si z jej rúk prevzali Nora Paľovová a Simona Špačková.

Srdečne blahoželáme!


Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Andrea Zvalová