8.február 2011 - Rokovanie s poľskými hosťami zo súkromnej školy v Bydgoszczy

Dňa 8.2. 2011 sa na Pedagogickej fakulte uskutočnilo prijatie poľských hostí z KUJAWSKO-POMORSKA SZKOLA WYZSZA w Bydgoszczy. Rokovanie sa týkalo možnosti novej spolupráce medzi PF UMB v Banskej Bystrici a KPSW v Bydgoszczy (výmenné prednáškové pobyty).
Prijatia sa zúčastnili: kancelár KPSW Roman Czakowski, dekan Wydzialu Pedagogicznego dr. Wojciech Gulin, dekan PF UMB prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc., prodekanka pre vedu a výskum prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. a prodekan pre medzinárodnú spoluprácu doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD.

 

   Zverejnila, 15.2.2011: Mgr. Andrea Zvalová