Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Letný deň dekana

Dňa 2. júla 2008 sa uskutočnil športový deň dekana v Selčianskej doline. Účastníci mali možnosť športovať v rôznych športových a spoločenských disciplínach.