Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Navšteva Dr. Riad Kassisa

Katedru evanjelikálnej teológie a misie navštívil dňa 27. marca 2007 Dr. Riad Kassis, regionálny riaditeľ Overseas Council International pre oblasť Blízky východ, severnú Afriku a východnú a strednú Európu. Táto inštitúcia podporuje rozvoj a kvalitu evanjelikálneho teologického vzdelávania na rôznych stupňoch, od teologických seminárov až po univerzitné pracoviská. Napomáha získať medzinárodnú akreditáciu KETM.
Okrem úloh, ktoré Dr. Kassis realizuje, je významné, že je kresťanský teológ z Libanonu. Skúsenosti kresťanských cirkví z krajín, kde žijú moslimovia, môžu pomôcť kresťanským cirkvám na Slovensku pri hľadaní relevantného prístupu k vyznávačom iných náboženstiev a pri nekonfliktnom podávaní svedectva viery.