Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Návšteva dr. Nazan Kosar a dr. Cem Dinc, z Hacettepe University v Ankare

Dňa 27. marca 2007 dekan Pedagogickej fakulty UMB V Banskej Bystrici prof.PaedDr.Pavol Odaloš, CSc. prijal 2 kolegov z Hacettepe University v Ankare dr. Nazan Kosar a dr. Cem Dinc, ktorí boli od 26.3. do 1.4. 2007 na katedre telesnej výchovy v rámci programu Socrates/Erasmus. Na prijatí bol tiež prítomný prodekan pre medzinárodnú spoluprácu doc.PaedDr. Pavol Bartík, PhD.