Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

27. novembra 2007 - Stretnutie s ministrom obrany SR

Dňa 27. novembra 2007 sa stretli predstavitelia PF UMB s ministrom obrany Mgr. Františkom Kašickým. Hlavnými témami diskusie bola ďalšia spolupráca medzi rezortom obrany a UMB v oblasti vzdelávacích aktivít ako aj spoločný areál, v ktorom sídli Topografický ústav a Pedagogická fakulta. V oboch oblastiach bola skonštatovaná dobrá spolupráca.

FOTO zdroj: http://www.mosr.sk/