Stanislav Štepka medzi nami ...

Stanislav ŠtepkaDňa 17. marca 2006 zavítal na našu fakultu významný predstaviteľ súčasného dramatického umenia Stanislav Štepka. Medzi pedagógov a študentov si odskočil na besedu v rámci turné svojho Radošinského naivného divadla, keďže v ten deň vystupoval v Banskej Bystrici. Návštevou na našej akademickej pôde sa chcel poďakovať za udelenie titulu DOCTOR HONORIS CAUSA UNIVERZITY MATEJA BELA, ktorý si prevzal v septembri 2005 na návrh Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UMB ako význačná osobnosť, ktorá sa svojou umeleckou aktivitou a verejným účinkovaním ako spisovateľ, dramatik, herec, textár, spevák a režisér prezentuje už od svojho vysokoškolského štúdia a významne sa podieľa na rozvoji a prezentácii slovenskej kultúry doma aj v zahraničí.

Stanislav ŠtepkaPočas dvojhodinového stretnutia sa pán Štepka podelil s prítomnými (škoda že záujem neodpovedal význačnosti tejto osobnosti) o svoje názory a postrehy na aktuálne človečenské problémy s jemu príslovečným humorom a zdravým nadhľadom. Na záver predniesol monológ z najnovšej hry, ktorým prezentoval svoje neopakovateľné herecké majstrovstvo. Veď práve týmto spôsobom vydáva podľa neho „umenie, v našom prípade divadlo, a iste nielen to naše večer čo večer živú správu živým, teda ako sa majú veci verejné i ľudské, aký je stav života na našom území podľa pozorovania povedzme dnes ráno o šiestej hodine, aby sme si pri vzájomných stretnutiach ľudí blízkeho druhu trochu pohli mozgom a navzájom si oteplili srdce a aby spoľahlivým a najdemokratickejším rozhodcom tohto vzájomného večerného dialógu bol pretrvávajúci ľudský príbeh, vyrozprávaný - ak sa pošťastí - aj za účasti humoru a smiechu."
PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
katedra slovenského jazyka a literatúry