Imatrikulácia študentov odboru sociálna práca Pedagogickej fakulty UMB

Dňa 23. novembra 2006 sa konali neformálne imatrikulácie prvákov odboru sociálna práca Pedagogickej fakulty UMB. Organizátormi (ako takmer po každý rok) boli prváci Mgr. štúdia sociálnej pedagogiky. Akciu sa podarilo uskutočniť vďaka finančnej podpore sponzorov, aktivity organizátorov a predovšetkým účasti učiteľov a študentov všetkých ročníkov odborov sociálna práca a sociálna pedagogika. Touto cestou chceme všetkým veľmi pekne poďakovať. Vynikajúcu atmosféru dokumentujú nasledovné fotografie. Veríme, že štafeta sa bude tak ako po iné roky tradične odovzdávať o rok mladším kolegom a spoločne budeme budovať cech sociálnej práce a sociálnej pedagogiky i na takejto akcii.
Tešíme sa...
prváci sociálnej pedagogiky