28. november 2006 - Futbalový a streetballový turnaj študentov Pedaagogickej fakulty