Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Podpísanie dohody o spolupráci - PF Vysokej školy Samuela Tešedíka v Szarvaši, 17. februára 2005

Podpísanie dohody o spolupráci medzi Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici a Pedagogickou fakultou Vysokej školy Samuela Tešedíka v Szarvaši. Dohoda bola podpísaná 17. februára 2005 v Szarvaši.