Podpísanie dohody o spolupráci - Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 23. februára 2005

Podpísanie zmluvy o spolupráci medzi Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Pedagogickou fakultou UMB v Banskej Bystrici. Dohoda bola podpísaná 23. februára 2005 v Banskej Bystrici.