Podpísanie dohody o spolupráci - Historicko-pedagogická fakulta OU, 4. mája 2005

Dňa 4. mája 2005 sa uskutočnilo na pôde Pedagogickej fakulty UMB podpísanie dohody o spolupráci medzi Historicko - pedagogickou fakultou Opolskej Univerzity v Poľsku a Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Obsah dohody tu:

  • Ikonka Adobe AcrobatDohoda o spolupráci s HPF OU