Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

3. ples Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 5. februára 2005

Dňa 5. februára 2005 sa uskutočnil 3. ročník plesu Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Usporiadateľmi plesu boli študentky tretieho ročníka odboru Slovenský jazyk - hudobná výchova. Za pomoci pani dekanky a vedenia fakulty sa podarilo zorganizovať tretí ročník plesu Pedagogickej fakulty.

Ples slávnostne otvorila pani dekanka prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. a zároveň prípitkom privítala všetkých zúčastnených. Programom nás ďalej sprevádzalaOtvorenie plesu pani dekankou prof. PhDr. Beatou Kosovou, CSc. študentská moderátorská dvojica Janka a Ľubo. Obohatením programu bolo vystúpenie tanečnej dvojice, ktorá nám na úvod predviedla niekoľko štandardných tancov. Na tanečný parket nás pozvali pani dekanka a pán prorektor doc. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. spoločným otváracím tancom. Zamestnanci a ani študenti ich však nenechali dlho spolu tancovať a do tanca sa pridali aj oni. Po večeri sme zase zaplnili tanečný parket. Brušná tanečnica Po dvojhodinovom tanci nás potešil zábavný program. V ňom vystúpili "budúci herci" z Akadémie umenia v Banskej Bystrici, tanečná dvojica, exotická brušná tanečnica i členovia Univerzitného miešaného speváckeho zboru Mladosť. Spevácky zbor zožal úspech a za vytrvalého potlesku divákov sa vrátil, aby zaspieval ďalšiu zo svojich skladieb. Naši organizátori nám predviedli zaujímavé herecké výkony. Do latino rytmu nás priviedol tanečný pár, ktorý sme mali možnosť vidieť na začiatku plesu. Losovanie tomboly pani dekankou prof. PhDr. Beatou Kosovou, CSc.Potom nasledovala odviazaná tanečná zábava až do polnoci, keď pani dekanka šťastnou rukou žrebovala tombolu. Ceny do bohatej tomboly venovali: dekanka a vedenie fakulty, Slovenská sporiteľňa, reštaurácia Zlatý Bažant, Fega Frost (hlavná cena), Mgr. Bučko (kancelárske potreby), Štúdio R (kozmetické a relaxačné štúdio), Kooperativa, Max, Aladin Bar, Kníhkupectvo Duma, Teo Gallery a mnoho ďalších. Po tombole sme sa až do rána veselo bavili.

 

Touto cestou ďakujeme všetkým neúnavným organizátorom plesu, ktorí pripravili naozaj nezabudnuteľný ples. Vďaka patrí: Terézii Sihelníkovej a Janke Mogyoródiovej.

 

Vďaka