Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

VI medzinárodné sympózium o zborovom speve CANTUS CHORALIS SLOVACA 2004, 9.-11. septembra 2004

V dňoch 9-11. septembra sa konalo v rámci 50. výročia vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici a 7. sekcie medzinárodnej vedeckej konferencie už VI medzinárodné sympózium o zborovom speve CANTUS CHORALIS SLOVACA 2004.

Sympózia sa zúčastnili referenti z Maďarska, Poľska, Bieloruska, Českej republiky a Slovenska. Bolo orientované na oblasť hudobno-pedagogickú so spomienkou na doc. PhDr. Tibora Sedlického, CSc. a hudobno-vednú zameranú na sakrálnu hudbu, tvorbu a interpretáciu, osobnosti zborového života minulosti i súčasnosti ako aj európske trendy v zborovom speve. Súčasťou bol 9. septembra aj zborový ateliér Mgr. art. Milana Kolenu, PhD. z VŠMU v Bratislave a Chrámový koncert s uvedením obnovených premiér Jána Egryho v podaní UMSZ Mladosť, ASZ J.Cikkera, organistu Milana Hrica a orchestra Konzervatória J.L. Bellu v B. Bystrici.