Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Oslavy 50 rokov vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici, 6.-10. septembra 2004

V dňoch od 6. septembra do 10. septembra 2004 sa uskutočnili na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela oslavy 50. výročia vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici.