Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2. ples Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 27. februára 2004

Dňa 27. februára 2004 sa uskutočnil 2. ročník plesu Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Usporiadateľmi plesu bola aktívna skupina študentov štvrtého ročníka kombinácie SjHv. Za výdatnej pomoci pani dekanky a vedenia fakulty sa podarilo zorganizovať ples ku spokojnosti všetkých zúčastnených.

Vlaňajší prvý ročník plesu sa podarilo prekonať nielen počtom zúčastnených (okolo 190) ale aj bohatším programom a cenami v tombole. Zábava neskončila ani v predpokladanom termíne o tretej hodine rána, ale pokračovala vo veselom tempe až do piatej.
Otvorenie plesu pani dekankou prof. PhDr. Beatou Kosovou, CSc.Ples slávnostne otvorila pani dekanka prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. a zároveň prípitkom privítala všetkých zúčastnených. Programom nás ďalej sprevádzala študentská moderátorská dvojica Filip a Janka.

Obohatením programu bolo vystúpenie tanečnej dvojice, ktorá nám na úvod predviedla niekoľko štandardných tancov. Pred otvorením plesu sme si pozreli spoločenské tanceNa tanečný parket nás pozvali pani dekanka a pán prorektor doc. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. spoločným otváracím tancom. O dobrú hudbu sa starala hudobná skupina EMINENS a Dj Robo. Študenti ich však nenechali dlho spolu tancovať a naša moderátorská dvojica ich pozvala do tanca, čím otvorili študentsko - učiteľské kolo. Ostatní prítomní nenechali dlho na seba čakať a pridali sa k tancu. Prvé tanečné kolo mohla prerušiť len vôňa večere a sympatická obsluha. Po vynikajúcej večeri sme zase zaplnili tanečný parket. Príjemným osviežením po dvojhodinovom tanci bol zábavný program. V ňom vystúpili okrem organizátorov i ostatní členovia Univerzitného miešaného speváckeho zboru Mladosť. Svoje hlasivky potrápil aj Univerzitný miešaný spevácky zbor MladosťSpevácky zbor zožal obrovský úspech a za vytrvalého potlesku divákov sa vrátil, aby zaspieval ďalšiu zo svojich skladieb. V scénke sme videli originálnu úpravu rozprávky o Popoluške. Naši organizátori nám predviedli zaujímavé herecké výkony. Do latino rytmu nás priviedol tanečný pár, ktorý sme mali možnosť vidieť na začiatku plesu. Iný tanečný štýl nám predviedol tanečník elektro buggie. Vysmädnutým zúčastneným miešal nápoje mladý čašník z hotelovej školy v Brezne. Divákov upútal svojou barmanskou show. Potom už nič nestálo v ceste odviazanej tanečnej zábave až do polnoci, keď pani dekanka šťastnou rukou žrebovala tombolu. Ceny do bohatej tomboly venovali: vedenie fakulty, AMOS Lučenec - vzdelávacie centrum, UNIS Banská Bystrica - vzdelávacie centrum, Drogéria DM Banská Bystrica, Harmonny Levice, a mnoho ďalších. Po tombole sme sa až do rána veselo bavili.

Touto cestou ďakujeme všetkým neúnavným organizátorom plesu, ktorí pripravili naozaj nezabudnuteľný ples. Vďaka patrí: Lucii Varhaníkovej, Lenke Dundovej, Marcele Zacharovej, Alene Kotorovej, Janke Gerčákovej a Terézii Mészárosovej.

Vďaka