Dohoda o spolupráci - Bydgoszcz, 11. septembra 2002

Podpísanie dohody o spolupráci medzi Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Fakultou pedagogiky a psychológie Akadémie v Bydgoszczy v Poľsku, 11. september 2002 v Banskej Bystrici