Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Dekanát

Tajomníčka

PhDr. Martina Straková

PhDr. Martina Straková

Tajomníčka

Telefón:
048 446 4223
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 308

Referát dekana a tajomníčky

Mgr. Alena Zvarová

Mgr. Alena Zvarová

Referentka

Telefón:
048 446 42 22
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 309

Oddelenie miezd a ľudských zdrojov

Ing. Zuzana Lakomčíková

Ing. Zuzana Lakomčíková

Referentka, Oddelenie miezd a ľudských zdrojov

Telefón:
048 446 4243
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 314

Mgr. Nikoleta Švecová

Mgr. Nikoleta Švecová

Referentka, Oddelenie miezd a ľudských zdrojov

Telefón:
048 446 4241
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 313

Študijné oddelenie

Ivona Bajsová

Ivona Bajsová

Vedúca študijného oddelenia

Telefón:
048 446 4248
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 118

Mgr. Romana Duchlanská

Mgr. Romana Duchlanská

Referentka

Telefón:
048 446 4267
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 117

Mgr. Janka Korčoková

Mgr. Janka Korčoková

Referentka

Telefón:
048 446 4264
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 107

Referát pre vedu, výskum a umenie

Mgr. Miroslava Fudorová

Mgr. Miroslava Fudorová

Referentka

Telefón:
048 446 4229
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 319

Referát pre medzinárodnú spoluprácu, vzťahy s verejnosťou a tretie poslanie

Mgr. Andrea Zvalová

Mgr. Andrea Zvalová

Referentka, Referentka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Telefón:
048 446 4226
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 109

Branislava Bobáková

Branislava Bobáková

Referentka, Referentka marketingu

Telefón:
048 446 4920
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 110

Referát pre rozvoj a zabezpečenie kvality

Mgr. Jana Odalošová

Mgr. Jana Odalošová

Referentka, Referentka pre rozvoj

Telefón:
048 446 4231
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 216

Odd. ekonomicko-prevádzkových a majetkovo-správnych činností

PaedDr. Želmíra Bartíková

PaedDr. Želmíra Bartíková

Referentka, Poverená vedením Odd. EP a MSČ

Telefón:
048 446 4244
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 112

Ing. Anna Babeľová

Ing. Anna Babeľová

Referentka, Oddelenie EP a MSČ

Telefón:
048 446 4247
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 115

Mgr. Jana Balleková

Mgr. Jana Balleková

Referentka, Oddelenie EP a MSČ

Telefón:
048 446 4246
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 114

Anna Eibnerová

Anna Eibnerová

Referentka, Oddelenie EP a MSČ

Telefón:
048 446 4245
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 113

Oddelenie IKT

Ing. Dušan Jelšic

Ing. Dušan Jelšic

Referent, Technik, Správca počítačovej siete

Telefón:
048 446 4422
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
A 008

Jurinec Pavol, Mgr.

Jurinec Pavol, Mgr.

Referent, Technik, Správca počítačovej siete

Telefón:
048 446 4424
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
A 008