Tajomníčka fakulty

PhDr. Martina Straková

PhDr. Martina Straková

Tajomníčka

Telefón:
048 446 4223
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 308

Zodpovednosť za rozpočet, za dodržiavanie pravidiel hospodárenia a efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami a zvereným majetkom fakulty
Riadenie, organizácia a kontrola hospodárskej a správnej činnosti fakulty
Príprava a organizovanie realizácie investičných akcií fakulty
Prevádzkové záležitosti fakulty