Oddelenie miezd a ľudských zdrojov

Ing. Zuzana Lakomčíková

Ing. Zuzana Lakomčíková

Referentka, Oddelenie miezd a ľudských zdrojov

Telefón:
048 446 4243
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 314

Komplexná personálna agenda od vzniku po skončenie pracovného pomeru
Organizačné zabezpečenie výberových konaní
Spravovanie dochádzkového systému

Mgr. Nikoleta Švecová

Mgr. Nikoleta Švecová

Referentka, Oddelenie miezd a ľudských zdrojov

Telefón:
048 446 4241
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 313

Pedagogické a odborné praxe
Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.    
BOZP, PO a CO vrátane OOPP a lekárničiek