Oddelenie IKT

Ing. Dušan Jelšic

Ing. Dušan Jelšic

Referent, Technik, Správca počítačovej siete

Telefón:
048 446 4422
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
A 008

Technické zabezpečenie a správa IKT v budovách PF UMB
Doménové a emailové kontá/prístupy
Wifi pripojenie

Mgr. Pavol Jurinec

Mgr. Pavol Jurinec

Referent, Technik, Správca počítačovej siete

Telefón:
048 446 4424
Zaradenie:
Nepedagogický zamestnanec
Kancelária:
A 008

Technické zabezpečenie a správa IKT v budovách PF UMB
Doménové a emailové kontá/prístupy
Wifi pripojenie