Oddelenie ekonomicko-prevádzkových a majetkovo-správnych činností

Ing. Slávka Badurová

Ing. Slávka Badurová

Vedúca oddelenia EP a MSČ

Telefón:
048 446 4244
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 211

Ing. Anna Babeľová

Ing. Anna Babeľová

Referentka, Oddelenie EP a MSČ

Telefón:
048 446 4247
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 212

Projekty: KEGA, APVV, Zahraniční Slováci
Verejné obstarávanie; e-procurement
Objednávky, faktúry, interné doklady
Komplexná agenda podnikateľskej činnosti (POČ)

Anna Eibnerová

Anna Eibnerová

Referentka, Oddelenie EP a MSČ

Telefón:
048 446 4245
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB 212

Projekty VEGA, APVV
Objednávky, faktúry, interné doklady
Tuzemské pracovné cesty
Pokladňa
Krátkodobé prenájmy miestností
Stravné lístky
Pasportizácia

Barbora Vigašová

Barbora Vigašová

Referentka, referentka prevádzky a správy majetku

Telefón:
048 446 4246
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB114

Referát prevádzky – upratovanie, údržba, vrátnica, podateľňa
Správa majetku
Autodoprava