Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Oddelenie administratívnej podpory katedier

Mgr. Zuzana Zvarová

Mgr. Zuzana Zvarová

Asistentka, vedúca oddelenia administratívnej podpory katedier; administratívna podpora pre KEPPg a KSP

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
A212, C207


Mgr. Dana Kujnischová

Mgr. Dana Kujnischová

Asistentka, oddelenie administratívnej podpory katedier

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
AB216, A213

Mária Slušná

Mária Slušná

Asistentka, Katedrová koordinátorka WEB stránky, poverená vedením čiastkovej knižnice KPg

Telefón:
048 446 4752
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C121


Mgr. Vladimíra Zimová

Mgr. Vladimíra Zimová

Asistentka, oddelenie administratívnej podpory katedier

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C107, A213, AB 216