Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Oddelenie administratívnej podpory katedier

Mgr. Zuzana Zvarová

Mgr. Zuzana Zvarová

Asistentka, vedúca oddelenia administratívnej podpory katedier; administratívna podpora pre KEPPg a KSP, tajomníčka SOK

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
A212, C207

Mária Slušná

Mária Slušná

Asistentka, oddelenie administratívnej podpory katedier

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C121, A213


Mgr. Vladimíra Zimová

Mgr. Vladimíra Zimová

Asistentka, oddelenie administratívnej podpory katedier

Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
C107, A213, AB 216